logo

Nối thú

Giới thiệu về game nối thú cổ điển

Game nối thú cổ điển còn được gọi là Pikachu cổ điển là một trò chơi xếp hình trí tuệ dành cho một hoặc nhiều người chơi. Trò chơi này đã từng vô cùng phổ biến trên các máy tính cá nhân vào những năm 2000 và hiện nay vẫn được nhiều người yêu thích trên các thiết bị di động.

Nối thú cổ điển có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng phiên bản phổ biến nhất là phiên bản Pikachu cổ điển với các hình ảnh động vật quen thuộc. Ngoài ra, còn có các phiên bản khác với các hình ảnh khác nhau như trái cây, đồ vật,…

game nối thú
Nối thú cổ điển

game nối thú

Hướng dẫn chơi

Mục tiêu của trò chơi là loại bỏ tất cả các thẻ hình thú khỏi bảng bằng cách kết nối các cặp thẻ hình thú giống nhau bằng đường thẳng không có chướng ngại vật.

Mỗi cặp thẻ phải được kết nối trong vòng hai đường bẻ.

Càng ít đường bẻ được sử dụng để kết nối hai thẻ, điểm số càng cao.

Trò chơi kết thúc khi tất cả các thẻ hình thú đã được loại bỏ hoặc khi hết thời gian.

Chính Sách Bảo Mật Điều Khoản Sử Dụng

© Copyright 2024 Pokiio.online