logo

Lửa và nước 2 – ngôi đền ánh sáng

Lửa và nước 2 ngôi đền ánh sáng 2 người chơi

Lửa và nước 2 – ngôi đền ánh sáng hay tên tiếng Anh là Fireboy và Watergirl 2 là phiên bản tiếp theo trong loạt game lừa và nước. Phiên bản thứ 2 này đưa người chơi đến ngôi đề ánh sáng. Các cấp độ trở nên phức tạp hơn với việc giới thiệu các chi tiết mới như gương phản chiếu, cần gạt ánh sáng và nhiều thử thách khác. Khi chơi thì bạn phải sử dụng ánh sáng để giải những câu đố. Hãy khéo léo vượt qua các cải ải và giải thành công các công đố tại ngôi đền này.

Lửa và nước 2
Phiên bản game lửa và nước khác:

» Lửa và nước 1

» Lửa và nước 3

» Lửa và nước 4

» Lửa và nước 5

» Lửa và nước 6

» Lửa và nước 7

Hướng dẫn chơi

Sử dụng các phím muỗi tên để di chuyển chú bé lửa, các phím W, A, S, D để di chuyển cô gái nước

Chính Sách Bảo Mật Điều Khoản Sử Dụng

© Copyright 2024 Pokiio.online